Home Politica de prelucrarea a datelor pe platforma Susține!.

Politica de prelucrarea a datelor pe platforma Susține!.

by Erich Mocanu

Pentru a putea procesa susținerea ta, adică datele tale și semnătura pentru a susține listele electorale ale unui partid sau candidat politic, inițiată prin intermediul Platformei Susținere, este necesar să îți prelucrăm anumite date personale. Te rugăm să citești cu atenție această Notă de informare pentru a înțelege modul în care folosim datele tale și ce drepturi ai.Te rugăm să ai în vedere faptul că legislația pentru alegerea autorităților administrației publice locale (Legea 208/2015, Legea 84/2020, Ordonanța de urgență nr 38/2020) ne impune să colectăm și să păstrăm anumite date personale. De asemenea, platforma Susținere trebuie să asigure procesarea susținerilor într-un mod sigur. Din aceste motive, în cele mai multe cazuri vom putea șterge datele tale doar după ce listele de susținători au fost depuse – pentru mai multe informații despre drepturile tale te rugăm să citești secțiunea 5 mai jos.

Noi suntem Asociația AEBS.org, o persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, având sediul în Germania, 94163 Saldenburg, Bayerwaldstr. 36, înregistrată în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. VR 200619 acordat la data de 02.10.2014.

Administrăm serviciul informatic de strângere a listei de susținători în format electronic împreună cu partidul sau candidatul politic. Întrucât prelucrăm datele tale personale necesare procesării susținerilor, suntem operatori asociați de date personale, conform legislației naționale și europene privind protecția datelor personale.

Informațiile din această Notă se aplică activităților noastre de prelucrare a datelor personale. Nu suntem responsabili pentru modul în care partidul sau candidatul pe care îl susții îți prelucrează datele personale – acest aspect este acoperit de fiecare partid sau candidat în parte, în secțiunea dedicată informării despre prelucrarea datelor personale pe website-ul propriu al acestora.Este necesar să transmitem anumite date personale partidului sau candidatului pe care vrei să îl susții (mai multe detalii în secțiunea 4.1). Dacă vrei să afli modul în care datele tale for fi prelucrate mai departe de către aceștia, te rugăm să îi contactezi în mod direct.
3.1
Pentru înregistrarea și procesarea susținerii, precum și pentru a confirma efectuarea susținerii sau pentru a semnala o susținere incompletă, trebuie să știm e-mailul și data la care ai trimis electronic susținerea. Prelucrăm aceste date în temeiul executării serviciului de colectarea a susținerii, pe care îl utilizezi prin acceptarea Termenilor și Condițiilor Platformei „Susține!” (executarea unui contract).
3.2
Pentru a ne asigura de exactitatea datelor prelucrate în vederea susținerii unui partid sau candidat politic pe listele de alegeri, în condițiile impuse de Legea 208/2015 și normelor sale de aplicare, îți solicităm o copie a actului tău de identitate care ne ajută să validăm elementele de identitate pe care le impune legislația (nume, data nașterii, adresă, viză de flotant, cod numeric personal, serie și număr al cărții de identitate). De asemenea pentru a respecta cerințele legislative îți cerem semnatura electronica simpla care sa ateste susținerea ta.
3.3
Pentru scopuri de prevenire a fraudei colectăm IP-ul, care ne indică locația unui susținător până la nivel de oraș. Prelucrăm aceste date în temeiul interesului nostru legitim de a preveni și identifica eventuale fraude.
3.4
Pentru a asigura gestionarea optimă a Platformei „Susține!”, analizăm numărul sustinerilor inițiate și nefinalizate. Prelucrăm aceste date în interesul nostru legitim de a îmbunătăți serviciile puse la dispoziție prin Platforma „Susține!”.
În cazul sustinerilor procesate, păstrăm datele personale indicate mai sus atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care sunt colectate, și anume pana la depunerea și acceptarea de către BEC a listei de susținători, precum si epuizarea oricaror litigii legate de aceasta.
Dacă nu dorești să ne furnizezi datele personale indicate mai sus, nu vei putea efectua susținerea pentru listele electorale parcurgând pașii din platforma informatică pusă la dispoziție de către noi pentru partid sau candidat politic.
4.1
Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale partidelor și candidaților, conform legislației pentru alegeri, precum și în virtutea faptului că suntem operator asociat al partidului sau candidatului, trebuie să transferăm partidului sau candidatului pe care alegi să îl susții următoarele categorii de date personale care te privesc: nume, prenume, cetățenie, CNP, serie și număr CI, copia CI, semnătura, listele susținute, data susținerii.
4.2
De asemenea, dacă îți dai acordul în acest sens, vom transmite e-mailul tău și numărul de telefon către partidul sau candidatul pe care îl susții, pentru a fi contactat/ă de către acesta.

Intrucat Partidul sau candidatul respectiv este operator de date cu privire la informațiile pe care le colectăm te rugăm sa citesti Nota de informare pusa la dispozitie de catre acestia.
4.3
Vom mai putea dezvălui datele tale personale unor terți în următoarele situații:
 1. în cazul în care ne soliciți sau ne dai acordul în acest sens;
 2. persoanelor care pot demonstra că dețin autoritatea legală de a acționa în numele tău;
 3. în cazul în care transferăm Platforma Finanțare Politică unei alte entități;
 4. în cazul în care avem obligația de a dezvălui datele tale personale pentru a respecta o obligație legală sau o solicitare din partea autorităților.
Îți poți exercita drepturile trimițându-ne un e-mail la adresa info [at] aebs [punct] org .
5.1
Acces: Poți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre tine, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem, pentru ce sunt folosite acestea, durata prelucrării și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul.
5.2
Rectificare: Ne poți solicita să corectăm sau să completăm informațiile pe care le prelucrăm despre tine, dacă acestea sunt eronate sau incomplete.
5.3
Restricționare: Poți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor tale personale. Acest drept este aplicabil dacă: contești corectitudinea datelor personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea; prelucrarea datelor se dovedește a fi nelegală și soliciți restricționarea prelucrării în locul ștergerii datelor tale personale; nu mai avem nevoie de datele tale personale dar le soliciți pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale; sau ai obiecții legate de prelucrare în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate prevalează.
5.4
Ștergere: Ai dreptul de a ne solicita să ștergem datele prelucrate despre tine dacă:
 • datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
 • te opui prelucrării din motive legate de situația ta particulara;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine.
Te rugăm să ai în vedere faptul că dreptul la ștergere nu este aplicabil dacă datele ne sunt necesare:
 • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 • pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;
 • în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
5.5
Opoziție: Poți obiecta la prelucrarea datelor tale în orice moment din motive legate de situația ta particulară, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unui terț. În acest caz nu vom mai prelucra datele tale personale, cu excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților tale sau (ii) sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
5.6
Ai dreptul să depui o plângere cu privire la modul cum îți prelucrăm datele.În cazul în care ai o nemulțumire, te rugăm să ne contactezi mai întâi pe noi, pentru a încerca să remediem situația. Dacă nu reușim, te poți adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, prin procedura descrisă pe website-ul lor: http://dataprotection.ro/?page=Plangeri_RGPD&lang=ro.
5.7
Timp de răspuns: Îți vom răspunde la cerere în termen de o lună de zile, perioadă care poate fi prelungită cu până la încă 2 luni, din motive specifice legate de drepturile tale sau de complexitatea cererii. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, te vom anunța în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.
5.8
Imposibilitatea identificării: În anumite cazuri, chiar dacă ne-ai trimis o cerere, s-ar putea să nu te putem identifica pe baza informațiilor pe care ni le-ai furnizat sau din cauza celor pe care le-ai omis. În astfel de cazuri, nu putem da curs cererii în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferi informații suplimentare. Te vom informa și îți vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.
Această Notă de informare poate fi modificată ori de câte ori considerăm necesar, urmând să fie adusă la cunoștință prin postarea pe pagina Platformei „Susține!”.
Îți mulțumim pentru parcurgerea acestei Note de informare. Ne poți adresa orice întrebări despre prelucrarea datelor tale personale la adresa info [at] aebs [punct] org .