Home Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

by Erich Mocanu
Introducere

Auch Engel brauchen Schutzengel e.V. (cu sediul in 94163 Saldenburg – Germania, Rachelstr. 4, având cod de identificare fiscala 153/107/10560, fiind înregistrată la Tribunalul Passau sub nr. VR 200619) este operator al datelor personale transmise prin intermediul acestui site. 

Asociatia Auch Engel brauchen Schutzengel e.V. poarta numele prescurtat AEBS.org sau AEBSorg

Auch Engel brauchen Schutzengel e.V. se angajează sa respecte confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vom trata toate datele personale furnizate de dvs. ca fiind confidențiale și vom prelucra numai informațiile permise de legislația aplicabila. Aceasta nota de confidențialitate descrie politicile și practicile Auch Engel brauchen Schutzengel e.V. privind colectarea și utilizarea datelor dvs. personale și va stabilește drepturile de confidențialitate.

Confidențialitatea informațiilor este o responsabilitate permanenta și prin urmare, vom actualiza din când în când aceasta notificare de confidențialitate pe măsură ce vom întreprinde noi practici privind datele cu caracter personal sau vom adopta noi politici de confidențialitate. In ceea ce privește prelucrarea datelor bazate pe consimțământ (după cum este descris mai jos), va vom notifica orice modificare și vom solicita consimțământul dvs. suplimentar.

§1 Raspundere

AEBS.org își asumă angajamentul de a respecta viața privată a utilizatorilor.

Politica privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile Uniunii are la bază Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE.

Această politică generală vizează toate site-urile Organizatiei din cadrul domeniului „aebs.org”. Puteți naviga pe majoritatea paginilor acestor site-uri fără a trebui să furnizați date personale. În unele cazuri însă, pentru a vă putea oferi serviciile electronice solicitate, este nevoie de astfel de date.

Site-urile care solicită astfel de informații le prelucrează în deplină conformitate cu prevederile regulamentului menționat mai sus și oferă informații despre cum vă vor utiliza datele în declarațiile lor de confidențialitate.

În această privință:

 • pentru fiecare serviciu electronic se stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal și care asigură respectarea, de către serviciul respectiv, a politicii de confidențialitate
 • în cadrul fiecărei serviciu, responsabilul cu protecția datelor se asigură că dispozițiile regulamentului sunt aplicate și oferă consiliere operatorilor cu privire la îndeplinirea obligațiilor ce le revin

Site-urile organizatiei AEBS din cadrul domeniului „aebs.org” furnizează linkuri către site-uri terțe. Pentru a utiliza conținutul de la terți pe site-urile noastre, aceștia vă pot cere să le acceptați termenii și condițiile specifice, inclusiv politicile lor referitoare la modulele cookie, asupra cărora nu avem control.

§2 Criptare SSL sau TLS

Pentru a vă proteja datele, de exemplu atunci când vizitați site-ul nostru web și vă înregistrați pentru finanțarea proceselor, folosim criptarea SSL sau TLS. Datele dvs. vor fi criptate atunci când sunt transferate la noi.

§ 3 Înregistrarea și depunerea documentelor financiare ale procesului dvs.

Pe site-ul nostru web există mai multe formulare pe care le puteți utiliza pentru a vă înregistra și a trimite documentele specific problemei dumneavoastră. Dacă ne contactați folosind una din formulare, vom prelucra datele introduse și datele din documentele dvs. de caz:

 • Nume, Prenume
 • Telefon
 • Adresa postala 
 • E-Mail
 • Informații de asigurare
 • Informații de fapt
 • Informații și imagini care rezultă din documente
 • Procesați informațiile despre starea care apar în contextul dosarului dumneavaostra de lucru

Aceste date nu sunt contopite cu alte surse de date.

Prelucrarea datelor cu caracter personal descrise aici are loc pentru inițierea și îndeplinirea  procesului pe care ni-l acordați. Temeiul legal este art. 6 alin.1 lit. b GDPR.

§4 Contact prin poștă, e-mail, fax, telefon

Ne puteți contacta prin poștă, telefon, fax sau e-mail.

În funcție de tipul de contact, procesăm numele, datele adresei, adresa de e-mail, numărul de fax, numărul de telefon, data și ora contactului, precum și datele care rezultă din solicitarea dvs.

Scopul prelucrării datelor de mai sus este de a procesa solicitarea și de a vă putea contacta pentru a vă răspunde. Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal descrise aici este articolul 6 alineatul (1) lit. f GDPR. Este interesul nostru legitim să vă oferim oportunitatea de a ne contacta în orice moment și de a răspunde la întrebările dvs.

§5 Vizitarea site-ului

Când vizitați site-ul nostru web, sunt colectate diverse date personale. Folosim acest lucru pentru a evalua și optimiza statistic oferta noastră, pentru a evalua securitatea și stabilitatea sistemului, pentru a ne proteja sistemele IT de atacuri și, dacă este necesar, pentru a furniza informații autorităților în caz de atac. Art. 1 alin.1 teza 1 lit. f GDPR.

În niciun caz nu folosim aceste informații pentru a trage concluzii despre o anumită persoană. Aceste date nu sunt contopite cu alte surse de date.

§6 Fișiere jurnal server

Când vizitați site-ul nostru web, colectăm și stocăm automat informații în așa-numitele fișiere de jurnal de server, pe care browserul nostru ni le transmite automat. Acestea sunt:

 • adresa-IP
 • Data si Ora vizitei
 • Numele conținutului preluat
 • Informații browser

Aceste date sunt tehnice necesare pentru a vă asigura că site-ul nostru web este afișat corect în browserul dvs. Mai mult, folosim datele pentru a optimiza site-ul nostru web și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre. Art. 1 alin.1 teza 1 lit. f GDPR.

§7 Înregistrare ca Membru

Pentru a deveni membru în AEBS.org, este nevoie sa va dați câteva informații personale.

Asa cum am specificat în §1, datele dumneavoastră nu vor fi date mai departe altor firme sau persoane. Doar în anumite cazuri unde dumneavoastră ne semnați o Împuternicire.

 

§8 De ce Cont Bancar

In formularul de aderare în AEBS.org aveți posibilitatea de a alege: Transfer Bancar și atunci nu trebuie sa dați datele bancare, sau sa va tragem noi din cont Cotizația și atunci avem nevoie de IBAN.

Cotizația de membru (dacă este cazul, donația) este colectată în mod regulat din contul meu prin debitare directă SEPA. Pot solicita rambursarea sumei debitate în termen de opt săptămâni, începând cu data debitării. Se aplică condițiile convenite cu instituția mea de credit. Mandatul se aplică unei plăți recurente. Referința mandatului se comunică separat.