Home TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A PLATFORMEI „Susține independentul Erich Mocanu!”

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A PLATFORMEI „Susține independentul Erich Mocanu!”

by Erich Mocanu

Pentru a putea procesa butonul "Susține!", este necesar să accepți termenii și condițiile de utilizare a platformei. Te rugăm să citești cu atenție acest document.

Platforma de strângere de semnături online pentru listele electorale propuse de un partid sau candidat independent „Susține!”, disponibilă la adresa https://aebs.org/semneaza-pentru-erich-mocanu/, denumită în continuare „Platforma de Susținere”, este dezvoltată și operată de Asociația AEBS.org, persoană juridică fără scop patrimonial, înregistrată sub numărul VR 200619 în Registrul Național ONG de la Tribunalul Passau, denumită în continuare „Asociația”.

Scopul Platformei este de a facilita strângerea în format electronic a datelor și semnăturilor de „Susține!” pentru listelor electorale. Serviciile oferite prin intermediul Platformei sunt de strângere de date și semnături online pentru a susține listele electorale propuse de partid sau de candidat politic independent.

Acest Acord stabilește termenii și condițiile legale de utilizare a Platformei sau a altor site-uri aflate în proprietatea și administrarea Asociației care redirecționează spre Platformă, și toate sub-domeniile (care, toate împreună, formează “Platforma”), și serviciile furnizate de Asociație prin intermediul Platformei. Prin utilizarea Platformei în orice mod, incluzând, dar fără a se limita la, vizitarea sau accesarea Platformei sau contribuind la conținutul, informația sau alte materiale ori servicii ale Platformei, consimțiți și înțelegeți să respectați acest Acord.

Listele de susținători către partide politice și candidați independenți sunt reglementate de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților.Platforma respectă următoarele reglementări specifice:
 • Art. 54 alin.5 din lege prevede că “Lista susținătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, denumirea partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale ori numele și prenumele candidatului independent, după caz, numele și prenumele susținătorului, codul numeric personal, data nașterii susținătorului, adresa susținătorului, denumirea, seria și numărul actului de identitate al susținătorului, precum și semnătura acestuia. În listă se vor menționa, de asemenea, numele, prenumele și codul numeric personal al persoanei care a întocmit-o. Persoana care a întocmit lista este obligată să depună o declarație pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturilor susținătorilor..”
 • Art. 54 alin.7 mai prevede că “Susținătorii pot fi numai cetățeni cu drept de vot și cu domiciliul sau reședința în circumscripția electorală pentru care se propun candidați. Un alegător poate susține mai multe liste de candidați sau candidați independenți.”
 • Hotarare AEP nr. 2 din 2020 prevede ca listele de susținători întocmite în format electronic pot fi semnate de către susținători cu semnătură electronică.
 • Hotarare AEP nr. 2 din 2020 prevede ca listele de susținători în format electronic sunt valabile numai dacă veridicitatea datelor este atestată prin declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 51 alin. (1) ultima teză din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, întocmită în format electronic, dată conform legii și modelului prevăzut în anexa nr. 7 și semnată de către persoana care a colectat datele și semnăturile susținătorilor cu semnătură electronică calificată sau cu semnătură electronică avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanțial sau ridicat.
Platforma facilitează procesul online de strângere a datelor și semnăturilor de „Susține!” pentru listelor electorale prin colectarea datele de identitate personală, a fotocopiei cărții de identitate pentru a permite validarea autenticitatii identității sustinatorului, precum și semnătura electronică sustinatorului.

Regulamentul general privind protecția datelor completat cu prevederile din Legea nr. 190/2018 reglementează condițiile de colectare, stocare și prelucrare a datelor colectate prin această Platformă. Prelucrarea datelor pe Platformă se face conform cu Politica de prelucrarea a datelor pe platforma Susține!.

Conform legii, trebuie să partajăm o parte din datele colectate cu partidele politice și candidații la funcții politice care folosesc Platforma. La rândul lor, partidele politice și candidații la funcții politice sunt obligați să ofere aceste date Birourilor Electoral. Cu acceptul dumneavoastră, vom oferi partidelor politice și candidaților și adresa dumneavoastră de email si numarul de telefon.

Asociația nu va partaja cu nimeni date în scopuri de marketing direct. Pentru orice alte scopuri, Asociația va solicita în mod expres acordul dumneavoastră.

Înțelegeți că Asociația nu este în nici un fel responsabilă de felul în care partidele și/sau candidații la funcții politice gestionează și administrează aceste informații. Sunteți de acord că Asociația nu va fi responsabilă pentru compromiterea securității acestor date care se întâmplă din vina partidelor politice sau a candidaților la funcții politice.

Folosind Platforma vă exprimați acordul de a respecta toate prevederile legale, precum și hotărârile Autorității Electorale Permanente, referitoare la alegerea autorităților administrației publice locale.

Astfel, vă obligați:

 • Să oferiți sustinere pentru listele electorale ale unui partid sau candidat politic doar în cazul în care sunteți persoană fizică cu cetățenie română sau cetățeni ai Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul ori reședința în circumscripția electorală în cauză.
 • Să nu furnizați informații false privind propria identitate sau fotocopia cărții de identitate. În special, nu veți folosi fotocopia cărții de identitate a unei alte persoane, indiferent de felul în care v-a parvenit această fotocopie.
 • Să va oferiti sustinerea o singura data pentru un candidat sau lista de candidati, indeferent de mediu (online sau offline)

Sunteți responsabil pentru toată activitatea Dumneavoastră în legătură cu Platforma. Dumneavoastră și numai Dumneavoastră sunteți responsabil de orice activitate legată de utilizarea Platformei.

Sunteți de acord să nu:

 • Întreprindeți nicio acțiune care impune sau poate impune o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare Asociației sau infrastructurii sale de terți furnizori;
 • Interferați sau încerca să interferați cu buna funcționare a Platformei sau cu orice activități desfășurate în cadrul Platformei;
 • Acționați în contra oricăror măsuri pe care le poate lua Asociația pentru a preveni sau restricționa accesul la Platformă (sau alte conturi, sisteme de computere sau rețele, conectate la serviciu);
 • Rulați Maillist termen, Listserv sau orice formă de auto-răspuns sau spam prin intermediul Platformei sau
 • Utilizați software, dispozitive sau alte procese manuale sau automate care să acționeze ca și „crawl” sau „spider” pe orice pagină a Platformei.

Dumneavoastră nu trebuie în mod direct sau indirect să:

 • Descifrați, decompilați, dezasamblați, recreați sau încerca în vreun alt fel să obțineți niciun cod sursă sau algoritmi din orice parte a Platformei, cu excepția cazului în care legile aplicabile interzic în mod expres astfel de restricție;
 • Modificați, traduceți sau creați lucrări derivate din orice altă parte a Platformei.

Platforma poate fi integrată în site-uri terțe, care nu se află sub controlul Asociației.

Asociația nu este răspunzătoare pentru conținutul, funcțiile, exactitatea, legalitatea, disponibilitatea, sau orice alt aspect al acestor alte site-uri sau resurse.

Asociația nu susține și nu promovează niciun partid sau candidat care folosește Platforma

Platforma este oferit doar pentru uzul personal, non-comercial, putând fi imprimat pe suport de hârtie doar în măsura respectării acestei limite.

În orice alte situații, conținutul Platformei nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări.

Acțiunile descrise mai jos sunt strict interzise în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea Asociației:

 • Reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau alt mijloc de stocare a informației;
 • Modificarea, publicarea, transmiterea, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuirea unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului;
 • Îndepărtarea însemnelor Platformei care relevă dreptul de autor al Asociației asupra conținutului;

Orice utilizare a conținutului Platformei în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document este interzisă.

Asociația asigură accesul la funcționalitățile Platformei conform principiului „așa cum este” și „așa cum este disponibil” și nu își asumă prin prezentul Acord obligația de a efectua nicio modificare a formatului Platformei și a funcțiilor disponibile.