Home Blog Salariul minim pentru îngrijirea 24 din 24 de ore – Germania

Salariul minim pentru îngrijirea 24 din 24 de ore – Germania

by Erich Mocanu

Curtea de muncă a Landului Berlin-Brandenburg a confirmat , cererea unui angajat în domeniul „îngrijirii 24 de ore la domiciliu” pentru remunerare suplimentară. Recursul angajatorului la o limitare convenită a programului de lucru de 30 de ore pe săptămână este nerealist si contrar bunei credințe, dacă s-a convenit îngrijirea 24 din 24. .

erich-mocanu-sustinere
https://youtu.be/jXg_JW_F4Hc

Ingrijitoarea zi și noapte în apartamentul îngrijitorului

Reclamanta, un cetățean bulgar, a fost trimis în Germania de angajatorul ei cu sediul în Bulgaria pentru a avea grijă de o doamnă de 96 de ani printr-o agenție germană ce face reclamă „îngrijiri 24 de ore la domiciliu”. Contractul de muncă al solicitantului prevedea o săptămână de lucru de 30 de ore. În contractul de îngrijire cu pacienta s-au convenit îngrijiri complete de igienă personală, ajutor la alimentație, menaj și servicii sociale la o taxă de îngrijire pentru 30 de ore pe săptămână. Reclamantul a fost obligat să locuiască și să rămână peste noapte în apartamentul doamnei care necesită îngrijiri.

Despăgubiri solicitate 24 de ore pe zi

În procesul său, reclamanta a cerut remunerare pentru 24 de ore pe zi, timp de câteva luni. Ea susține că, în această perioadă, a fost de serviciu între orele 6 și 22:00 / 11 p.m. și a trebuit să fie pregătită noaptea, dacă era nevoie. Prin urmare instanța a subliniat, ca persoana are dreptul la salariul minim pe întreaga perioadă. Angajatorul a contestat pretinsele ore de lucru și s-a referit la orele de lucru convenite în contractul de muncă.

Instanța susține ca s-a lucrat 21 de ore pe zi si trebuie plătit pe bază de salariu minim

Curtea regională de muncă i-a acordat reclamantului salariul minim necesar pe baza unui timp de lucru zilnic de 21 de ore. Ca o justificare, a declarat că apelul angajatorului la limitarea convenită a timpului de lucru la 30 de ore era contrar bunei credințe, dacă i s-a promis îngrijire completă, iar responsabilitatea atât pentru îngrijirea, cât și pentru respectarea programului de lucru i-a fost transmisă solicitantului.

Angajatorul trebuie să organizeze respectarea programului de lucru

Potrivit instanței, angajatorul trebuie să organizeze respectarea programului de lucru, ceea ce nu s-a întâmplat aici. Timpul stabilit de 30 de ore pe săptămână nu este realist pentru gama de servicii promisă în cazul de față. Timpul alocat pentru care se plătește o remunerație rezultă din faptul că, pe lângă orele lucrate în timpul nopții, trebuie asumată o taxa de gardă care este supusă remunerației.

In Final: Angajatorul este obligat sa ofere îngrijitorului un program de munca, pauza și ore de odihna.

Documente utile pentru Îngrijitorii de bătrâni și persoane cu handicap

Calendarul de Pontaj a muncii oferite:

Pontajul cheltuielilor:

Pontajul tensiunii

Mai multe documente și informații referitoare la îngrijire 24 din 24 în Austria găsiți aici: https://www.facebook.com/groups/proiect24/files/

You may also like

Lasă un comentariu